Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Žemės plėtra

RU EN LT

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAI

 

Tai žemės sklypų ribų formavimas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant perdalijimą), padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios  nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą.

                   Projektas rengiamas šiais atvejais: 

·         kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami;

·         kai pagal detaliojo plano, kuriame numatomi tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principai, nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos vadovaujantis detaliajame plane numatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);

·         kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;

·         kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;

·         kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai;

·         kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

·         kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui. 

Šiems projektams atlikti reikia, kad Jūsų sklypui būtų atlikti kadastriniai (geodeziniai) matavimai, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių išduotą leidimą formavimo – pertvarkymo projektui rengti, bei rajono savivaldybės architektūros skyriaus išduotas projektavimo sąlygas.

 

Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų kreipkitės: tel. 8 650 11744 info@zemespletra.lt